สร้าง Culture ในองค์กรอย่างไร ให้มี “ประสิทธิภาพ” ในแบบของ Netflixหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำ Netflix มาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ คือวัฒนธรรมองค์กรที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดย Patty McCord อดีต Chief Talent Officer ของ Netflix ได้พูดถึงแนวทางการดำเนินองค์กร ที่ผสมผสานอิสระในการทำงาน กับความรับผิดชอบจนได้ส่วนผสมที่ลงตัวไว้ดังนี้


1.Feedback คือสิ่งสำคัญสำหรับทีม

เพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึง feedback ก่อนอื่นจะต้องเริ่มจากการ “ฟัง” จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับภายในองค์กรนั้น การสื่อสารภายในทีมเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กร ให้เข้าใจถึงปัญหาหรือประสบการณ์ที่พบเจอ จะเป็นประโยชน์ต่อทีม ในการพัฒนา solution หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง


2.การคัดเลือกบุคลากร

ลักษณะการบริหารองค์กรของ Netflix เปรียบเสมือนกับทีมกีฬา อย่างเช่นการเลือกเฉพาะคนเก่ง ที่สามารถทำงานที่ถนัดของตัวเองได้ เหมือนผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งของทีมกีฬา แล้วเราจะเลือก “ใคร” มาทำงานในองค์กรของเรา องค์กรอาจเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนว่า “องค์กรต้องการให้สิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดขึ้นมาในอนาคต” เมื่อองค์กรสามารถกำหนดทิศทางที่ต้องการจะมุ่งไปให้ถึงได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการค้นหาความสามารถหรือบุคลากรที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้

หากองค์กรยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายอย่างไร สามารถศึกษา "5 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมได้ดีขึ้น" >> bit.ly/5steps_InnovationGoals


3.หยุดทำสิ่งที่ไม่สำคัญ

ผู้นำไม่ได้มีหน้าที่เพียงสั่งการเท่านั้น อีกหนึ่งบทบาทสำคัญ คือการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การทำยังไงให้คนเก่งๆในองค์กร ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยการให้คนเหล่านั้น “ไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น” ซึ่งผู้นำจะต้องระบุปัญหาให้ชัดเจนและโฟกัสในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น รวมถึงทำสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวต่อไปข้างหน้าได้ และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

สุดท้าย Patty ได้เน้นย้ำว่า ผู้นำจะต้องทำให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจว่า บทบาทของตนมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร พร้อมทั้งให้คุณค่าและความไว้วางใจแก่พวกเขาสามารถรับชมเนื้อหาฉบับเต็ม และเนื้อหาอีกมากมายจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Facebook, Amazon, 500 Startups รวมถึง speakers ระดับโลก อย่าง Eric Ries ผู้เขียนหนังสือ The Lean Startup ได้ที่ >> bit.ly/FullContent_CIS2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ที่


Facebook: RISECorporateInnovation

Email: hello@riseaccel.com


Phone: (+66) 2 046 2929


Website: riseaccel.com

Be the first to get our updates and special offers

RISE (Headquarter)

127 Gaysorn Tower, Level 22, Unit A, D, E, F, Corridor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330

Phone : (+66) 2 256 9918

E-mail : hello@riseaccel.com