Empathy Building: Unlock Insightful Innovation

29 พฤษภาคม 2563 | กรุงเทพ


Empathy Building: Unlock Insightful Innovation จาก RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ที่ดีไซน์มาเพื่อให้คุณค้นพบ insights หรือ ข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงลึก มองเห็นและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อ ‘ตอบโจทย์’ ให้ได้ตรงใจที่สุด


ถ้าคุณเคยถามลูกค้าว่าต้องการอะไร แต่พอทำตามใจลูกค้าก็ดันไม่ซื้อ..

ถ้าคุณมีไอเดียธุรกิจสุดล้ำ แต่อยากรู้ว่าทำออกมาแล้วจะตอบโจทย์ไหม?..

ถ้าคุณอยากเข้าใจคนในองค์กร เพื่อผลักดันสิ่งใหม่ๆ แต่สัมภาษณ์เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ insight จริงๆ สักที…

หรือถ้าคุณรู้จัก design thinking แต่ emphatize กลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ ก็ไม่เจอนวัตกรรมที่ตอบ โจทย์สักที…

Empathy คือความสามารถเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง สามารถก้าวเข้าไปอยู่ใน ‘โลก’ ของเขา เห็นความจริงในมุมมองแบบที่เขามองอย่างแท้จริง สามารถรับรู้ได้ว่าเขามีความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยมกับสิ่งรอบตัวอย่างไรโดยไม่ตัดสินด้วยบริบทของตนเอง หรือคิดไปเองว่าอะไรเป็นปัญหาของเขา

เวิร์กชอป 1 วันเต็ม ที่คุณได้เรียนรู้และฝึกทักษะ Empathy การเข้าใจและค้นหา insights และ pain points ของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ผ่านการลงมือทำจริง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกิจ หรือ ไอเดียที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถ่องแท้ และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับ

  • Corporate entrepreneur หรือ startup ที่กำลังสร้างธุรกิจ ต้องการเครื่องมือและทักษะเพื่อช่วยออกแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

  • Sales & Marketing ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการเข้าใจและเชื่อมโยงกับลูกค้าอย่างแท้จริง นำไปสู่การปิดการขาย และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

  • Corporate leaders และ HR ที่ต้องการเข้าใจทีมและคนในองค์กรมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีระหว่างกัน ลดอาการ burn out และลาออกที่เกิดจากความไม่เข้าใจระหว่างกัน

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริชา ดวงทวีทรัพย์, Co-founder จาก Amplifi Design บริษัทที่ปรึกษาการปรับปรุงองค์กรโดยใช้เทคนิค Design Thinking จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Design Impact, Class of 2019, จาก Stanford University


กันต์รวี กิตยารักษ์, ผู้ประสานงานโครงการ จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จบการศึกษา Stanford Law and d.school Legal Design สถาบันที่เป็นต้นกำเนิดของ Design Thinking รวมทั้งยังเป็นโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking อีกด้วยวัน เวลา สถานที่


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น. สถานที่ RISE อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22


พิเศษ! สำหรับ Early Bird สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอปได้ในราคาเพียง 16,000 บาทต่อท่าน* (จากราคาเต็ม 18,000 บาท) ภายใน 29 เมษายน 2563

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สำรองที่นั่ง

nuii@riseaccel.com หรือโทร +669 8 294 6229


Be the first to get our updates and special offers

RISE (Headquarter)

127 Gaysorn Tower, Level 22, Unit A, D, E, F, Corridor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330

Phone : (+66) 2 256 9918

E-mail : hello@riseaccel.com

Copyright © 2020 RISE  All rights reserved.

logo.png