เล่าเรื่องให้เป็นเรื่อง: สื่อสารอย่างไรในช่วงที่ ห่ า ง กัน

3 กรกฎาคม 2563

เคยมั้ย? เตรียมเนื้อหานำเสนอมาแน่น แต่เล่าให้คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจ หรือพยายามพูดโน้มน้าวเท่าไหร่ คนก็ไม่อิน ยิ่งช่วง Social Distancing ยิ่งยากที่จะสื่อสารออกไปให้โดน


มายกระดับการสื่อสารของคุณให้ติดหูติดใจผู้ฟังยิ่งขึ้นด้วยทักษะ Storytelling! สร้างการจดจำและความแตกต่างผ่านวิธีการเล่าเรื่อง ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การพูดคุยในวงเล็กๆกับเพื่อนร่วมงาน พรีเซนต์งานให้ผู้บริหาร ขายงานลูกค้า ไปจนถึงการพูดกับผู้ฟังกลุ่มใหญ่ นำไปใช้ได้แม้แต่กับการเล่าเรื่องผ่าน Podcast!


What will you get from this workshop?

- เทคนิคเข้าใจโจทย์ เข้าใจเรื่อง เข้าใจเล่า

- ฝึกออกแบบเรื่องที่ต้องการเล่าผ่าน Storytelling Canvas

- ค้นพบลักษณะของนักเล่าเรื่องในแบบของคุณเอง และทำอย่างไรให้ตัวตนของคุณมีเสน่ห์เมื่อเล่าเรื่อง


Who should join?

- หัวหน้าทีมในองค์กร ที่ต้องการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจให้ทีมงาน

- Content creator ที่ต้องการเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ

- ผู้ที่ต้องการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้ผู้อื่นคล้อยตาม


Instructor

พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน

ผู้ก่อตั้ง Glow Story, Co-host Super Productive Podcast, และ Story Curator, TEDxBangkok


ราคาบัตร

3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


Download Brochure

ในส่วนของการสมัครรบกวนกรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/36ehwby

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่ nuii@riseaccel.com หรือโทร 098-294-6229

Be the first to get our updates and special offers

RISE (Headquarter)

127 Gaysorn Tower, Level 22, Unit A, D, E, F, Corridor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330

Phone : (+66) 2 256 9918

E-mail : hello@riseaccel.com

Copyright © 2020 RISE  All rights reserved.

logo.png