วัดผลแบบที่ 'ใช่' ในช่วงวิกฤต 

2 กรกฎาคม 2563

ในภาวะวิกฤตที่เป้าหมายคือ ความอยู่รอด การกำหนด Key Result ที่ถูกต้อง และวัดผลได้จริง คือสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เราสามารถ focus และมี direction ที่ชัดเจนท่ามกลางความไม่แน่นอน


ขอเชิญคุณมาทำความรู้จักกับ OKR และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้คุณตั้งเป้าหมายได้แบบชัดเจน และสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


What will you get from this workshop?

- เข้าใจจุดประสงค์จริงๆของ OKR ผ่านการแชร์เคสที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้สอนจากการใช้จริงที่ Google และองค์กรในประเทศไทย

- เรียนรู้จาก Case study จริงขององค์กรไทยที่นำ OKR ไปใช้ ทำอย่างไร ผลเป็นอย่างไร

- ฝึกตั้ง OKR ของตัวเอง พร้อมรับฟีดแบคจากโค้ช


Who should join?

- ผู้ที่กำลังหาวิธีตั้งเป้าหมายและวัดผลให้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

- ผู้ที่ต้องการนำ OKR ไปปรับใช้กับธุรกิจหรือองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


Instructor

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO บริษัท ดิ เอส เคิร์ฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation ด้วย OKRs, อดีตผู้บริหารโครงการ Google APAC


ราคาบัตร

3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


Download Brochure

ในส่วนของการสมัครรบกวนกรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/30iBIbp


ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่ nuii@riseaccel.com หรือโทร 098-294-6229


"

Be the first to get our updates and special offers

RISE (Headquarter)

127 Gaysorn Tower, Level 22, Unit A, D, E, F, Corridor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330

Phone : (+66) 2 256 9918

E-mail : hello@riseaccel.com

Copyright © 2020 RISE  All rights reserved.

logo.png