RISE ขอเชิญ  Entrepreneur, Developer, Data Analyst, Designer, Product Manager, Marketer และ Innovator มาระดมสมองและลงมือทำ ครั้งแรกกับ Hackathon ข้ามอุตสาหกรรม  Cross-Industry Virtual Hackathon ภารกิจคิดค้นสุดยอดนวัตกรรมที่จะเป็น Solution พาประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

 

พร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และโอกาสได้รับเงินลงทุนจาก SeaX Ventures กว่า 30 ล้านบาท

พร้อมรับโจทย์ปัญหาจริงจากองค์กรชั้นนำ

และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น

การเงินการธนาคาร, ค้าปลีก,   พลังงาน, โทรคมนาคม,

การท่องเที่ยวและการบริการ, อาหารและเครื่องดื่ม,

อสังหาริมทรัพย์, การศึกษา และการแพทย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 นี้ 

CROSS-INDUSTRY VIRTUAL HACKATHON คืออะไร?

Cross-Industry Virtual Hackathon คือ Hackathon แบบออนไลน์ ที่เปิดให้ Entrepreneur, Developer, Data Analyst, Designer, Product Manager, Marketer และ Innovator มาร่วมหา solution ให้กับโจทย์ปัญหาระดับประเทศ ด้วยวิธีคิดและการทำงานแบบ ‘Cross-Industry’ หรือ ‘การข้ามอุตสาหกรรม’ โดยใช้มุมมองหรือความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมนั้นๆมา เพื่อหา solution ให้กับปัญหาของอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมกัน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

 เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ

ร่วมงานกับที่ปรึกษาจากองค์กรชั้นนำ

 ร่วมงานกับองค์กรจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ได้นำเสนอไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการจากองค์กรชั้นนำ

รางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และโอกาสได้รับเงินลงทุนจาก SeaX Ventures กว่า 30 ล้านบาท

FOCUS INDUSTRIES

การเงินการธนาคาร

พลังงาน

ค้าปลีก

โทรคมนาคม

การท่องเที่ยวและบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม

การแพทย์

อสังหาริมทรัพย์

สังคม

การศึกษา

FOCUS  TECHNOLOGIES

Data Analytics & Data Science

AI, Robotics & Machine Learning

 IoT & Smart Hardware

 VR & AR

5G Technology

Quantum Computer

TECH TALENT   ที่เราตามหา

Entrepreneur

Developer

Data Analyst

Designer

Product Manager

Marketer

โจทย์ปัญหาจริงจากองค์กรพาร์ทเนอร์

AI and Robotics Ventures

"เราจะสร้าง service robot สำหรับทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างไร?"

Frasers Property Thailand

"ในฐานะผู้ให้บริการพื้นที่และรีเทล เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยการปรับปรุงประสบการณ์จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ได้อย่างไร?"

UNDP

"เราจะลดผลกระทบของ COVID-19   ที่มีต่อกลุ่มประชากรเปราะบางและประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (คนพิการ, ผู้มีความหลากหลายทางเพศ, ประชากรที่อาศัยอยู่บนเขาและกลุ่มชาติพันธุ์, ผู้หญิง, เยาวชน) ในประเทศไทยได้อย่างไร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวของคนกลุ่มนี้ ระหว่างและหลังการแพร่ระบาด?"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

"เราจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ช่วยหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการอยู่บ้านสามารถตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าของ PEA และมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องได้อย่างไร?"

มหาวิทยาลัยหอค้าไทย (UTCC)

"หากมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวเองจากจัดการเรียนการสอนแบบ offline เป็น online ....การเรียนการสอนแบบ online นั้นควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะตอบโจทย์ความต้องการหรือช่วยผ่อนคลาย pain ของผู้บริโภคการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ได้ตรงที่สุด"

ขั้นตอนการสมัคร

1. รวบรวมความกล้ามาสมัครแบบเดี่ยว หรือรวมกลุ่มแบบทีม ทีมละ 3 - 5 คน

สำหรับคนที่สมัครแบบเดี่ยว หรือต้องการหาสมาชิกในทีมเพิ่ม เราจะมี Facebook Group ลับ สำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ ซึ่งคุณประกาศหาเพื่อนร่วมทีมได้ หลังจากที่ได้รับการคัดเลือก 

2. สมัครเข้าร่วม Cross-Industry Virtual Hackathon ได้ที่ สมัครเข้าร่วม ภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน จะได้รับการคอนเฟิร์มทางอีเมลล์ภายในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
 

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

1. เงินรางวัล

รางวัลที่ 1: 200,000 บาท

รางวัลที่ 2: 70,000 บาท

รางวัลที่ 3: 30,000 บาท

2. โอกาสได้รับเงินลงทุนกว่า 30 ล้านบาท

เพื่อทำไอเดียออกมาใช้แก้ปัญหาจริงจาก SeaX Ventures

ระยะเวลาของโครงการ

28 เมษายน

วันประกาศภารกิจ Cross-Industry Virtual Hackathon

4 พฤษภาคม

ปิดรับสมัคร

Cross-Industry Virtual Hackathon

6 พฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 200 ท่าน

9-10 พฤษภาคม

Cross-Industry Virtual Hackathon

9.00 - 22.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fern@riseaccel.com    หรือโทร 080-442-4146  

  • Facebook

#CROSSHACK #HACKFROMHOME

JUDGES & MENTORS

กรภัทร์ อรุณานนท์ชัย

Head of Business Development

K2 Venture Capital

คริษฐา ศุภวัฒนกุล

Microsoft Azure Business Group Lead

Microsoft Thailand

จีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

Head of Ecosystem & Partnership 

SIRIVENTURES

ฉัตรชัย บรรเจิดสถาพร

VP Software  Development 

Frasers Property    Thailand

ดร. ชนิกนันท์ วัณณะสุต

Deputy Director (Human Resource Development Secretary, Innovation Subcommittee

PEA

ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์

CEO

Dong Sung Ki Innovation

ฐิติพงศ์ สมัครพงศ์

Deputy Director (Procurement Development)

PEA

ณิชาภัทร อาร์ค 

Thailand Coverage

Openspace Ventures

 ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์

General Manager

ARV

นนทชัย อยู่ไทย

Engineer (Research Division) Mentor

PEA Innovation  Hub

ดร. ประดิษฐ์ เฟื่องฟู

Assistant Governor (Human Resource), Chairman, Innovation Subcommitee

PEA

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

President

Thailand Tech Startup Association (TTSA)

อาจารย์ ดร. พันธิตรา

ปัทมานนท์

Director of Operation 

 Harbour.Space  @UTCC

พนัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ 

Head of Business Development

ARV

ภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์

Head of Technology Development

ARV

มนัสนันท์ บูรณโชคไพศาล

Head of Data

Finnomena

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

Vice President for Marketing Communication and International Relations

UTCC

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

CEO

QueQ (Thailand)

วสุพล ธารกกาญจน์

Microsoft Azure Business Group Lead

Microsoft Thailand

วัชระ จิระเจริญสุวรรณ

Deputy Managing Director, Enterprise Commercial Business

Microsoft Thailand

วิชญา สุรตริยานนท์

Experience Designer / Consultant

ThoughtWorks

วิศรุต ศรสิงห์

CTO & Co-founder

Refinn

นายแพทย์ศุภชัย

ปาจริยานนท์

Managing Partner

SeaX 

ศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

Chief Digital Officer

Frasers Property Thailand

สมศักดิ์ มุกดาวรรณกร

Deputy Managing Director, Corporate Business & SME

Microsoft Thailand

สรวิศ ศรีนวกุล

CEO & Co-founder

Band Protocol

สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์

Project Manager-Gender Equality and Social Inclusion

UNDP

แสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรสร

Team Leader Inclusive Green Growth and Sustainable Development Unit

UNDP

อภิญญา สิระนาท

Social Impact Investment Expert

UNDP

อภิรดา เบ็ญจฆรณี

Head of Digital Marketing

Cigna Thailand

อภิรักษ์ ปนาทกูล

Google Certified Sprint Master

​​ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

CEO

Food Innopolis

อัมรินทร์  เวชเจริญ

VP Experience Design

Frasers Property Thailand

รศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

Dean of Extension School

UTCC

อาทิตย์ ชีวะเกตุ

Head of Commercial

ARV

AGENDA 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 I   เวลา     9.00 - 22.00 น.

9.00 -  9.20

9.20 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 -  13.30

13.30 -  18.00

18.00   -  19.00

19.00   -  22.00

เปิดงาน Cross-Industry Virtual Hackathon

Problem Statement Announcement - องค์กรพาร์ทเนอร์ประกาศโจทย์ปัญหาสำหรับ Hackathon

Team Solution Ideation - ประชุมทีมเฟ้นหา Solution

[Workshop] Solution Validation: หา Solution อย่างไรให้ตรงจุด

โดย คุณดอร่า นัททินี แซ่โฮ, Founder  &  CEO, Thrive Venture Builder 

Virtual Lunch Break: พักทานอาหารกลางวัน

#CrossHack Time: เริ่มแฮคหา Solution พร้อม Mentoring Session ขอคำปรึกษาจาก Mentors

Virtual Dinner Break: พักทานอาหารเย็น

กลับมา #CrossHack กันต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10   พฤษภาคม 2563 I   เวลา     9.00 - 22.00 น.

9.00 -  9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 12.00

12.00 -  13.00

13.00 -  16.00

16.00   -  18.30

18.30   -  20.00

ต้อนรับกลับเข้าสู่งาน Cross-Industry Virtual Hackathon

[Keynote] The New Normal Behavior โดย ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษา, FutureTales Lab by MQDC

[Workshop] How to Pitch like a Boss พิชท์อย่างไร ...ให้โดน!!! โดย คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์, CEO & Co-founder, AHEAD ASIA

Virtual Lunch Break: พักทานอาหารกลางวัน

#CrossHack Time: เริ่มแฮคหา Solution พร้อม Mentoring Session ขอคำปรึกษาจาก Mentors

Semi-final Pitch: ผู้เข้าแข่งขัน pitching ภายใต้โจทย์ปัญหาเดียวกัน เพื่อหาทีมที่จะเข้ารอบ Final Pitch

Final Pitch: ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละโจทย์มา pitching เพื่อชิงชนะเลิศ

SPONSORS & PARTNERS

Copyright © 2020 RISE  All rights reserved.

logo.png